Instalacje wodociągowe

Instalacje wodociągowe dzielimy na wewnętrzne i zewnętrzne. Za sieć zewnętrzną jest odpowiedzialny lokalny zakład wodociągów i kanalizacji. W jego gestii jest wykonanie magistral wodociągowych, od których odchodzą przyłącza do poszczególnych budynków. Pokrycie kosztów wykonania przyłącza od magistrali do wodomierza należy do Inwestora, tak samo jak całej instalacji wewnątrz budynku.